Ders Adı Ders Saati
Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları 10 saat
Güvenlik Tedbirleri 10 saat
Güvenlik Sistem ve Cihazları 3 saat
Temel İlk Yardım 4 saat
Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı 4 saat
Etkili İletişim 8 saat
Kalabalık Yönetimi 4 saat
Kişi Koruma 4 saat
Genel Kollukla İlişkiler 2 saat
Uyuşturu Madde Bilgisi 1 saat
TOPLAM  50 saat

Güvenlik Sistem ve cihazları dersleri şubelerimizdeki ana dersliklerimizde uygulanmaz. Bu dersler, yönetmelik gereği özel teknik cihaz ve araç-gereçle donatılmış olan şubelerimizin her birinde bulunan uygulama dersliğimizde işlenmektedir. Bu derslerde teorik genel bilgi aktarımı sonrasında x-ray, kapı dedektörleri, el dedektörleri, telsiz, cctv vb cihazların tanıtımı ve kullanımı hakkında bilgilendirme yapılır.